Östersund

Barn fick för hög dos hjärtmedicin

Ett hjärtsjukt barn, med så kallad lång QT-syndrom, fick för hög dos av ett läkemedel i förhållande till kroppsvikten. Nu anmäler Östersunds sjukhuset misstaget till Socialstyrelsen, enligt Lex maria.

Läkemedlet ges i förebyggande syfte och det fanns oklarheter kring doseringen.

Nationella riktlinjer saknades nämligen. Nu har nya nationella riktlinjer tagits fram - och med anmälan vill Östersunds sjukhus sprida kunskapen om detta tillstånd och peka på riskfaktorer med medicineringen.

Barnet mår bra och har heller inte fått några men av den högre dosen.