sverige/känet

Fler vill föda med kejsarsnitt

Allt fler kvinnor vill föda barn med kejsarsnitt trots att det inte finns medicinska skäl för att utföra kejsarsnitt. Det har barnmorskan Annika Karlström kommit visat i sin avhandling som hon lägger fram vid Mittuniversitetet på fredag.

I Annika Karlströms forskning jämförs Stockholms län med de fyra Norrlandslänen. Det görs procentuellt sett fler kejsarsnitt i Stockholms län men hon kan inte säkert ange orsaken.

Kvinnorna i Stockholm är bland annat något äldre och har högre utbildning jämfört med de kvinnor i Norrland som väljer att göra kejsarsnitt. Annika Karlström menar att besluitet att vilja göra ett kejsarsnitt kan också bero på vårdklinikens inställning.

I Sverige sker cirka var sjätte förlossning (17%) med kejsarsnitt. En siffra som ökar men ändå är låg internationellt sett. I USA och Australien till exempel sker var tredje förlossning med kejsarsnitt.

De flesta kejsarsnitt i Sverige görs på grund av medicinska skäl men eftersom gruppen som vill ha kejsarsnitt av andra skäl ökar vill Annika Karlström se en större satsning på information och stöd under graviditeten. Hon betonar också vikten av att större resurser sätts in när det gäller förstföderskor, det för att förlossningen ska bli så bra som möjligt och inte skapa rädsla inför framtida förlossningar.