åre

Hemvård i Åre Lex Maria-anmäls

Bristande vård av en patient inom hemvården i Åre kommun anmäls till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Enligt anmälan ska en sjuksköterska inte ha följt de rutiner som gäller i samband med förväntat dödsfall. Det ledde till att det blev en fördröjning innan den kliniska undersökningen utfördes.