jämtlands län

Mest män på moderaternas listor

Moderaterna är det riksdagsparti i länet som har lägst andel kvinnor på sina listor till kommunvalen. En knapp tredjedel, 29 procent av de moderater som kandiderar i kommunfullmäktigevalen är kvinnor. Något som beklagas av Jan-Anders Mattsson, moderaternas partiombudsman i länet.

- Det är tråkigt att det är så. Det blir alltid bättre om man har en bättre könsfördelning; alltså besluten blir bättre, arbetsmiljön blir bättre, man får mer input från olika håll. Och jag vet att moderaterna ute i kommunerna har kämpat med det här, säger Jan-Anders Mattsson som är moderaternas partiombudsman i länet.

Moderaterna i länet har fler manliga medlemmar än kvinnliga och på listorna till landstingsvalet och riksdagsvalet har de haft lättare att hitta kandidater, men när det gäller kommunvalen i länet är Sverigedemokraterna det enda parti som har färre kvinnor på sina listor än moderaterna. 16 procent av Sverigedemokraternas kandidater är kvinnor. Sven-Olof Sällström som är partiets valorganisatör i länet säger att partiet arbetade för att få fler kvinnor på sina listor.

- Flera kvinnor hoppade av i sista stund, säger Sven-Olof Sällström.

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i länet har alla något över 50 procent kvinnor på sina listor till kommunvalet.

Socialdemokraterna beslutade redan 1994 att det på alla socialdemokratiska valsedlar till riksdags-, landstings- och kommunalval ska vara hälften kvinnor och hälften män.

- Det är ju 50 procent av befolkningen som är kvinnor och då är det ju positivt att det avspeglas på listorna också, säger Terese Bengard som är socialdemokraternas toppkandidat i Ragunda.

Annelie Lanner

annelie.lanner@sr.se