Östersund

Arbetet med multiarenan är igång

Idag påbörjades arbetet med projekteringen av Östersunds nya arena. Inte sedan Rådhuset byggdes 1912 har kommunen gjort en så stor investering: