Jämtlands län

För många älgtjurar skjuts i länet

Vid förra årets älgjakt sköts nästan 12 000 älgar i länet, vilket är en ökning med föregående år. Över hälften av de vuxna djuren som fälldes var tjurar och det kan vara förödande, enligt Jägarförbundet.

Enligt Jägarförbundet består cirka 30 procent av älgstammen i länet av tjurar, och då kan en så hög avskjutning bli förödande i längden.
Brist på större tjurar innebär risk för att korna förskjuter brunsten - och påföljden blir då att vi får för sent födda kalvar som aldrig blir riktigt färdigutvecklade.