Jämtland

Fortsatt stor risk för översvämningar

Det är fortsatt extremt höga och mycket höga flöden i hela länet, utom i Härjedalsfjällen. 

Vattennivåerna både i Rörströmssjön och i Hammerdal är fortsatt mycket höga och kan komma att stiga under helgen.

Även vattennivåerna i Ammerån är mycket höga och de tros stiga under helgen. Nu på lördagsmorgonen flyger polishelikoptern för att kontrollera de översvämningsdrabbade områdena.