Rörström

Vattnet stiger inte längre

Vattennivåerna i länet har slutat stiga och vårfloden verkar vara över för denna gång, men i Rörström utanför Hoting, som varit hårdast drabbat det senaste dygnet, är läget fortsatt ansträngt.

– Det är jätteskönt att det vänder, för det har varit några jobbiga dygn för oss. Enligt de uppgifter som jag fått från vattenregleringsföretaget är kulmen nådd även där, säger Morgan Olsson, som är räddningschef i Jämtland.

Hur är läget i Rörström nu?

– Det är ju ansträngt. Det är ju några fastigheter som har vallats in. Framför allt ett boningshus är invallat, sen är det flera mindre hus, främst uthus och båthus som är översvämmade.

Vad gör räddningstjänsten just nu?

 – Vi följer läget, vi säkrar viktiga samhällsfunktionen och så stöttar vi allmänheten. Man har ju ett eget ansvar att skydda sin fastighet, säger Morgan Olsson.

Men trots att vattennivåerna nu kulminerat varnar SMHI även idag för extremt höga flöden i hela Jämtlands län utom i fjällen.

Efter de tidigare översvämningarna i Hammerdal och Sikås uppmanar kommunen fortsatt att dricksvattnet där ska kokas.

Annelie Lanner
annelie.lanner@sr.se

Jimmy Halvarsson
jimmy.halvarsson@sr.se