norra jämtland

Översvämningsläget stabiliserat

Läget har stabiliserats något när det gäller de höga flödena i de norra delarna av länet. Morgan Olsson, räddningschef Jämtlands län, beskriver läget som ansträngt men lugnt.

Fortsatt gäller en klass 1 varning för Indalsälven men för de mindre vattendragen gäller sjunkande prognoser.
Vattennivån vid vattenverket i Hammerdal har nu sjunkit med drygt 20 centimeter sedan mätningarna påbörjades natten mot lördagen. Även i Rörström har vattnet sjunkit ytterligare sedan igår kväll.

- Nu bedömer vi läget så pass stabilt att det räcker med att vi fortsätter mäta nivåerna en gång per dag. Men naturligtvis är vi beredd att utöka insatserna om läget förvärras, säger AVA-chefen Richard Persson på Strömsunds kommun.

De kommunalt anslutna abonnenterna i Hammerdal och Sikås rekommenderas fortfarande att koka vattnet som ska användas i mat eller som dryck.