Jämtlands län

Stor kartläggning av länets jordarter

Jordarter i Jämtland ska ingå i en stor kartläggning som Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, ska göra. Undersökningen ger bland annat en detaljerad bild av vilka jordarter som finns och om det existerar områden med stora grundvattentillgångar.

Mellan maj och september ska SGU:s geologer titta på jordlagren i ett område i östra delen av länet, gränsande mot Sollefteå kommun. Kartläggningen ska sen kunna användas som underlag för planering och beslut i länsstyrelser och kommuner.

Informationen ger en relativt detaljerad bild av jordartsgeologin och kan till exempel användas som planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner. De utgör även underlag för att identifiera områden med stora grundvattentillgångar, vid planering av byggnads- och anläggningsarbeten, vid lokalisering av miljöfarlig verksamhet, vid ledningsdragning, för att undersöka stabilitetsförhållanden i marken och vid skogsplantering. I de nu aktuella områdena är grundvatten- och stabilitetsförhållanden särskilt i fokus.