Föreslår undantag för glesbygdsmackar

Moderaterna vill att bensinstationer i glesbyd ska slippa kravet att erbjuda ett alternativt bränsle. Förslaget presenterades i partiets landsbygdspolitiska plattform igår.

I dag gäller den så kallade pumplagen alla mackar som har mer än 1 000 kubikmeters kapacitet. Att installera en etanolpump kostar mellan
300 000 - 400 000 kronor. För biogas är det ungefär tio gånger så dyrt.

- Det finns för många mackar som uppenbarligen inte klarar den merkostnaden, säger riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson (M).