Norra Jämtland

Hård kritik mot kraftbolagen

Efter helgens översvämningar i Rörström, Rossön och Hammerdal är kritiken mot kraftbolagen hård. Men enligt Peter Calla på Vattenregleringsföretagen i Östersund var helgens översvämningar omöjliga att förutse.

- Vi hade ju en kombination av relativt sen vårflodsstart, en hel del nederbörd som kom in i kombination med värme, och det här gav en explosiv start på vårfloden, säger Peter Calla.

Vattenregleringsföretagen sköter om 130 dammar mellan Umeälven och Dalälven, och ägs av tio olika kraftbolag. Deras uppgift är att reglera vattennivån vid dammarna. Enligt Peter Calla på Vattenregleringsföretagen i Östersund är tillrinningen till Ormsjön den kraftigaste sen 50-talet. 
I  Ormsjön är gränsen mellan den vattennivå som man får dämma upp och när man måste sänka vattennivån igen 7 meter, medan den gränsen bara är 10 centimeter i Rörströmssjön under den här tiden på året.

- Ja i helgen gick det ju väldigt mycket vatten från Ormsjön, och det gick ner mer vatten i Rörströmssjön än vad som kunde gå ut därifrån. Det kan man se som en naturlig förträngning, säger Peter Calla.

Så det hade inget med era dammar aatt göra, för ni har väll en dam i Rörströmssjön?

- Ja det har vi, men den stod helt öppen.

Så det här var ett helt naturligt förlopp som ni inte kunde pverka på något sätt menar du?

- Ja när man kommer upp i de här höga flödena då liknar faktiskt en reglerad älv en oreglerad. Och man kan ju faktiskt dra paralleller med Ammerån som är oreglerad, där det också har varit höga flöden.

Den som säger att det är kraftbolagen som ligger bakom det här för att tjäna mycket pengar, vad svarar ni på det?

- Ja det får stå för dem.

Så ni tar inte era order från kraftbolagen?

- Nej, inte i sådana här situationer.