Ragunda kommun

Turismen står inför en kris

Föreningen Ragundadalens turism har brist på pengar och får svårt att klara sommarens service till besökare. I värsta fall tvingas man stänga turistbyråerna.

Det skriver föreningens ordförande i ett brev till Ragunda kommun, där han begär nära 400 000 kronor i bidrag.  Om inte den ekonomiska krisen blir löst kan det bli svårt att t ex ha turistbyråerna öppna i sommar, hävdar föreningen.