SVERIGE

Klimatförändring påverkar fjällsjöar

Klara fjällsjöar kan bli bruna när klimatet blir varmare och blir då mera lika skogssjöar. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

- Om de klara fjällsjöarna blir brunare kan det bland annat leda till att de inte kan producera lika mycket biomassa. Då avger de mer koldioxid till atmosfären, säger doktoranden Jenny Ask till Västerbottens-Kuriren.

Hon tar upp problemet i en avhandling vid Umeå universitet.

Ett varmare klimat väntas öka produktiviteten i marken, bland annat för att trädgränsen flyttas uppåt.

Det skulle öka inflödet av färgat organiskt material i fjällsjöarna, skriver Ask i avhandlingen.