hammerdal

Glädje och lättnad när vattnet sjunker

Efter översvämmningarna kring Hammerdal börjar livet återgå till det normala. Inger Jönsson, Gunnel Söderlund och Bo Paulsson som alla drabbats på olika sätt ser med glädje hur vattnet snabbt sjunker undan.