Jämtlands län

Få invandrade politiker att rösta på

Andelen invandrare som det går att rösta på i kommunvalet i länet i höst är låg. 5,5 procent av väljarna i länet har utomnordisk bakgrund, medan en betydligt mindre andel av kandidaterna som det går att rösta på i höstens val har utländsk bakgrund.

Allra lägst är andelen i Ragunda, där ingen av de sammanlagt 74 personerna på partiernas listor har utomnordisk bakgrund, enligt den genomgång som Sveriges Radio Jämtland låtit göra.

Ingen av de sammanlagt 74 personerna som står på partiernas listor till kommunvalet i Ragunda har enligt den genomgång som Sveriges Radio Jämtland låtit göra utomnordisk bakgrund. Samtidigt bor 210 invandrare från ett land utanför Norden i Ragunda, visar Statistiska Centralbyråns siffror. Kassim Parlak kommer ursprungligen från östra Turkiet, men han bor och jobbar nu i Stugun.

-– Det blir kanske bättre om det är någon invandrare med. Det blir bättre om det är olika folk, säger Kassim Parlak.

Den längsta listan till kommunvalet i Ragunda har socialdemokraterna. Den 33 namn långa listan toppas av Terese Bengard.

– Det är det som är lite trist med vår lista. Annars är jag väldigt stolt över vår lista. Blandade åldrar och både tjejer och killar, men det är klart att vi hade varit betjänta av att ha någon på vår lista som inte är född i Norden, säger Terese Bengard.

Vad hade det kunnat tillföra, tycker du?

– Mångfald tillför alltid och det är därför man vill ha variation på sin lista, säger Terese Bengard.

I Krokom är andelen utomnordiska kandidater på listorna, 4,5 procent, nästan densamma som väljarna med utomnordisk bakgrund, som i Krokom är drygt 650 personer.

Miljöpartiet har två personer med utomnordisk bakgrund på sin lista och den toppas av Owen Laws som själv flyttade från USA till Sverige under slutet av 1980-talet. Miljöpartiet i Krokom gjorde en extra ansträngning för att värva invandrare till förra valet.

– Vi hade rätt mycket kontakt med invandrare då, genom kontakter och diskussioner så, men inga utskick eller så.

Varför tyckte ni att det var viktigt?

– Det är viktigt att alla är representerade! Och rent krasst, vi behövde folk till listan och då är man motiverad att titta över allt.

Vad har det betytt att ni har haft den här spridningen på listorna?

– Om jag talar för mig själv så är jag kanske inte lika hemmablind. Jag kan kanske se utanför ramarna lite grann som amerikan, säger Owen Laws.

Annelie Lanner
annelie.lanner@sr.se

Pia Sjögren
pia@piasjogren.se