fyrås

Skolinspektionen ändrar sig om Fyrås

Skolinspektionen har ändrat sig och ger nu klartecken till fristående grundskola i Fyrås.

Så sent som i januari sa inspektionen nej, men beslutet överklagades och skolinspektionen förklarar att skolan har rätt till bidrag från höstterminen 2010. Motiveringen är att en ny grundskola i Fyrås inte innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i Strömsunds kommun.