Jämtlands län

Risk för nya fall av sorkfeber

Det verkar bli ett riktigt sork-år i år. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet har under maj och juni fångat många sorkar i fällor.

Resultaten är en förutsägelse om att vi i höst och vinter går mot ett riktigt sorkår. Därmed finns stor risk för att sorkfeber sprids till människor.

Redan under första halvåret 2010 har 111 fall av sjukdomen rapporterats. Flest fall av sorkfeber, cirka 90 procent, brukar anmälas från de fyra nordligaste länen.