LÄNET

Glesbygdsbor lever kort men lyckligt

Glesbygdsbor lever inte lika länge som storstadsfolket - men de lever lyckligare. Det konstaterar Karin Melinder på Folkhälsoinstitutet som har forskat i skillnader i folkhälsa mellan olika kommuner.
- Det är helt klart så att man mår psykiskt bättre i glesbygden, säger hon. Bland annat tyder mycket på att den sociala samvaron är bättre där än i storstäderna. Man gör fler saker tillsammans.

Däremot dör glesbygdsborna yngre, och oftare i sjukdomar som hjärtinfarkt och diabetes.