Östersund

Många elever väljer annan skola

Ovanligt många elever i Östersunds kommun som ska börja sexan till hösten väljer andra skolor än de som ligger där de bor. Elevtappet är störst på Torvallaskolan och på Parkskolan, som förlorar närapå en klass var.

– Om jag ska uttala mig om Parkskolan så är det största tappet så här långt, vi har inte haft så stort tapp tidigare på elevsidan, säger Annika Källgård, skolområdeschef för Östersund södra.

Storsjöskolan och friskolan Prolympia är vinnarna, de får omkring 18 barn vardera från Parkskolan och Torvallaskolan.

För att ta reda på vad som ligger bakom föräldrarnas val har kommunen för första gången frågat föräldrarna vad de anser är viktigt när de väljer.

Hälften av föräldrarna till barn i fyran och femman på Norra skolan, Fagervallsskolan, Odenslund och Körfältet har svarat på enkäten.

– Det man lyfter fram som viktigast är skolmiljö när det gäller trygghet och trivsel, behöriga och kompetenta lärare och arbetssätt och pedagogik, säger Annika Källgård.

Däremot lägger föräldrarna som svarat inte lika stor vikt vid skolans betygsresultat eller profilering.

För kommunen var det också överraskande att så många bestämt sig för skola långt tidigare än i årskurs fem.

– Vi behöver informera både bättre och tidigare och på olika sätt för att ge föräldrarna en bra beslutsgrund så att de vet vad den kommunala skolan står för, vad vi är duktiga på och vad vi kan erbjuda på olika sätt, säger Annika Källgård.