Strömsund

Rörigt att bedriva politik i Strömsund

I Strömsund blev det nya partiet Rättvis demokrati förra valets näst största parti i det första val de ställde upp i. En dryg fjärdedel av dem som röstade i Strömsund röstade på Rättvis demokrati, eller 25,8 procent, men få av partiets förslag har blivit verklighet, och Göran Edman som är partiledare för Rättvis Demokrati tycker att det har varit svårt att driva partiets politik.

– Ja, det har naturligtvis varit svårt att driva politik, vi har ju haft många fiender. Vi har ju haft alliansen emot oss och socialdemokraterna emot oss. Vi har liksom stått för oss själva och fått kämpa själva, säger Göran Edman.

I ungefär ett år efter valet styrde Rättvis demokrati Strömsund tillsammans med den borgerliga alliansen, men efter flera konflikter valde alliansen att bryta det samarbetet i oktober 2007. Sedan dess har de borgerliga styrt Strömsund i minoritet.

Alliansen fick efter valet 10 mandat, Rättvis demokrati 9, Socialdemokraterna 13 och Vänstern 3.

Efter att samarbetet med alliansen sprack har Rättvis demokrati ibland röstat på socialdemokraternas förslag och ibland på de borgerligas i kommunfullmäktige.

Rättvis demokrati gick till val med en tjugopunkts lista. Under året har partiet skrivit 13 motioner till kommunfullmäktige. De flesta har avslagits. Andra har utretts, men inget förslag har gått igenom helt och hållet och de allra flesta av Rättvis demokratis punkter står fortfarande kvar på den lista som partiet går till val med i höst. Men Göran Edman tror inte att det innebär att partiet blir mindre trovärdigt i väljarnas ögon.

– Nej, det tror jag inte. Folk som sätter sig in i det här förstår att det är väldigt svårt då det är tre, fyra partier som alltid röstar mot våra förslag. Då är det svårt att få igenom någonting, säger Göran Edman

Och det är inte bara Rättvis Demokrati som upplevt att det varit svårt att få igenom sina frågor i Strömsund den senaste mandatperioden. Gudrun Hansson som representerar Strömsunds största parti socialdemokraterna tycker att det har varit en rörig mandatperiod. Både för att många politiker varit ovana och för att det är svårt att komma till beslut när en kommun styrs av en minoritet.

– Det har varit ganska rörigt. Det nya partiet fick ju ganska många röster och det har ju inneburit att tre nästan lika stora partier och alltså har ingen majoritet i vår kommun, säger socialdemokraternas Gudrun Hansson.