Gäddede/Valsjöbyn

Norsk äldrevård för svenskar

Överskottsplatser inom särskilt boende, demens- och korttidsvård i Lierne och Rörviks kommuner i Norge ska kunna gå till svenskar i Hotagen- och Frostvikenområdet som behöver platser.

Det föreslås av Mittskandinaviska regionprojektet, det stora samarbetsprojektet mellan gränskommunerna i Jämtland och Norge.

Förutsättningen är att norska och svenska myndigheter kan enas om ett gemensamt synsätt på intagningen till platserna.

Idag ser beslutsprocessen olika ut i de båda länderna när det gäller vem som har rätt till plats på särskilt boende, i Norge tas beslut om dessa platser av sjuksköterska eller föreståndare vid boendet. I Sverige tas beslut av biståndsenheten.