Sverige

Björnstammen växer

Björnstammen i Sverige har ökat. Enligt en vetenskaplig studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) beräknas björnstammen ha ökat 4,5 procent årligen i Sverige mellan 1998 och 2007.

Totalt fanns fanns mellan 3 000 och 3 600 björnar i Sverige 2008. I räkningen har SLU använt antalet björnkontakter under älgjakten. Dessutom har DNA- analyser från björnspillning först pekat ut enskilda björnar och därefter har beräkningar gjorts på hur många individer som finns i respektive område.