Jämtlands län

Barn och unga säljer sex - nu ska de fångas upp

Det finns barn och ungdomar som säljer sex på internet i länet, det visar en regional kartläggning. Nu har en utbildning startats för att kunna nå ut och hjälp de ungdomar som befinner sig i riskzonen.

Den regionala kartläggningen om prostitution och människohandel har tidigare gjorts av Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. För att kunna nå ut och hjälp de ungdomar som riskerar att hamna i prostitution och människohandel har det i dag startats en utbildning som väder sig till dem som arbetar med unga människor.

– Temat och ämnet är jättevikitgt. Det kan man aldrig prata för mycket om, säger Lena Sundström som jobbar som kurator.

I kartläggning som ligger till grunden för dagen tillfrågades 518 niondeklassare i Jämtland och Västernorrland, och det visade sig att nio av dem någon gång sålt sex. Flera hade också lagt ut sexuella bilder eller filmer på sig själva.

Kartläggningen pekade också på att det finns ett behov om mer kunskap från dem som arbetar med ungdomar.

– Det är ofta svårt för vuxna som jobbar med ungdomar att ta upp de här frågorna, säger Maria Antonic från Länsstyrelsen i Västernorrland, som tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland står bakom dagen.

Med på seminariet fanns Ida som jobbar på Ecpat, en organisation som jobbar mot barnsexhandel. Hon säger att det behövs mer kunskap i de här frågorna.

– Det behövs nya ögon att se med. Det handlar främst om att upptäcka det och ha bra rutiner om man upptäcker något, säger Ida.

Anna Ahlström/SR