Jämtlands län

Fler flickor ska få gratis vaccin

Alla flickor mellan 13 och 17 år ska erbjudas att få gratis vaccination mot livmoderhalscancer. Det beslutet togs i dag av landstingsstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar landstingen att utöka erbjudandet om vaccination mot Humant papilloinvirus.

I dag fick Landstingsdirektör Karin Strandberg Nöjd i uppdrag av landstingsstyrelsen att diskutera med länets kommuner hur det ska genomföras.

Hitintills är det flickor födda 1999 och senare som ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu ska alla flickor mellan 13 och 17 år kunna få gratis vaccin.