Strömsunds kommun

Bättre ekonomi än väntat

Strömsunds kommun redovisar ett postivt överskott i sitt delårsbokslut, på 16 miljoner kronor. Men samtidigt har kommunens verksamheter ett stort underskott att tampas med.

Resultatet för kommunens första åtta månadervisar på plus 16 miljoner kronor, och det är två miljoner bättre än budgetkravet.

- Det innebär att samtliga av kommunens finansiella mål kan nås för 2010, säger ekonomichefen Anneli Svensson.

Men kommunens verksamheter visar på ett underskott, störst avvikelse från budgeten finns inom skolan som har ett minusresultat på nästan 9,4 miljoner.

Inför 2011 ser det också mer dystert ut. Kommunen måste då minska sina kostnader med 14 miljoner kronor, samtidigt som löneökningar ska finansieras och årets verksamhetsunderskott ska arbetas bort.