Myrviken

Distriktsläkare får forskningsstipendium

Distriktsläkare Gunnar Nilsson som i Myrviken får stipendium för sin forskning om hjärt- kärlsjukdomar. Han har fått 50 000 kr i stipendiepengar för att effektivisera diagnosticeringen av kärlkramp.

Han delar prissumman på 200 000 kronor med fyra andra stipendiater som finns spridda runtom i landet.

– Det här är ett stipendium från AstraZeneca som utlysts för forskare inom allmänmedicin. Astra är profilerade mot hjärt- kärlmedel och projektet jag jobbar med handlar om distriktsläkarnas utredning av just hjärt- kärlsjukdomar.

– Syftet med studien är att se om vi kan effektivisera våra utredningar vid misstanke om kärlkramp (angina pectoris). Det finns en möjlighet att förbättra utredningarna, det är rätt mycket resurser som förbrukas i de här fallen, inte bara via medicinering utan också via utredningarna.

Gunnar Nilsson samarbetar med fysiologavdelningen på Östersunds sjukhus, och han vill poängtera att de också har del i framgången.

– Det vi gör konkret är att registrera vilka patienter som remitteras från primärvården till fysiologavdelningen, och vilket resultat det blir på undersökningen. I studien ingår också en rätt omfattande enkät där patienterna får svara på frågor om bland annat medicinering, symtom och begränsningar. Och det har varit ett positivt gensvar, svarsfrekvensen ligger på hela 71 procent, säger Gunnar Nilsson.