Åre

Hoppas på stöd för ras-kostnader

Åre kommun söker pengar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för kostnader för räddningsinsatserna i samband med rasen i Åre i juni i år.

Kommunen räknar med att insatserna har kostat 1,3 miljoner kronor, merparten av kostnaderna är för entreprenörer som utfört grävarbeten men också för material som grus, sten med mera.

Självrisken för kommunen är cirka 330 000 kronor

– I allra bästa fall kan vi få tillbaka omkring en miljon kronor, det skulle givetvis vara mycket bra för kommunen, säger Anders Sigfridsson, chef för räddningstjänsten i Åre kommun.

Återställning av vägar, backar, nedfarter, vatten och avlopp, skador på fastigheter, ingår inte i dessa siffror.