Jämtlands län

Havsnäs har gett hundratals jobb i länet

Vindkraftsbygget i Havsnäs sysselsatte hundratals personet i länet, det visar en första utvärdering som gjorts.

En första utvärdering av vindkraftsanläggningen i Havsnäs har nu gjorts. Havsnäs som är Sveriges största landbaserade anläggning med 48 verk har under de sju år det tagit att bygga anläggningen genererat 1000 årsarbeten, 250 av dem har gått till folk från Jämtland och Västerbotten.

Idag är 12 personer heltidsanställda för att sköta de 48 vindkraftverken, i huvudsak anställda från Strömsund. Under hösten kommer ytterligare omkring 10 personer att anställas för snöröjning, fastighetsskötsel och säkerhet och bevakning.