Kluk/Alsen

Fullt ös i Västbygden - tyst och bittert i Hov

Hur gick det sedan - efter den bittra byskoleskolstriden? I Krokom skulle fem skolor bli tre - planen var att Ytterån och Västbygden skulle bort. Men efter många turer och två extra fullmäktigebeslut är nu alla skolorna kvar. Till vissas stora glädje och andras irritation.

Sveriges Radio Jämtland tog en tur i Alsenbygden för att titta in på skolorna Västbygden och Hov för att se hur stämningen är nu när den nya terminen är igång.

Först åkte vi till Västbygdens skola i Kluk.

Där finns läraren Karin Stenmark-Nässén, leende tar hon alla elever i hand och säger god morgon.

Det här är skolan som skulle läggas ner, men som istället blev vinnare i byskolekampen:

– Det finns 26 elever här nu, i fyra årskurser. Jag stormtrivs, det här är det bästa jag vet! Säger Karin Stenmark-Nässén.

Och eleven Viggo håller med fröken:

– Det känns bra att få ha skolan kvar, säger han.

Jag lämnar Kluk och åker vidare till Hovs skola i Alsen, 8 km bort. På skolan där är stämningen mer dämpad, det finns bara tretton elever kvar. Karel är ensam elev i sexan:

– Det går ändå rätt bra, man får vara ihop i en grupp med olika åldrar, säger han.

Och läraren Eva Wilsson är nu ensam på skolan två dagar i veckan:

– Vi har fått mindre lärarresurser på grund av skolbeslutet, berättar hon och fortsätter -  här i Hov var vi inställda på en sammanslagning med Västbygden. Det klart att man funderar på hur man ska kunna bedriva en bra undervisning, var går gränsen?

Föräldrarna i Alsenbygden slogs hårt för en sammanslagning av skolorna. Och det finns en tydlig bitterhet nu:

– I slutändan är det sakfrågan som är viktig för oss. En lärare i F-6:an i Hov är ingen bra lösning, menar han.

Alsenföräldrarna undrar hur det ska bli om alla elever på sikt ska samsas i Västbygdens skola, som är mindre och inte har lika många faciliteter. De har riktat frågan i en skrivelse till kommunen. Men samhällsbyggnadschefen i Krokom, Kenneth Karlsson säger att det inte är aktuellt med några som helst om- eller tillbyggnader av byskolor i kommunen nu.

Att det inte blev sammanslagning av Hov och Västbygden kommer att leda till att bägge skolorna läggs ner på sikt, tror föräldern Mats Mattiasson.

– Det är betydligt lättare att lägga ner två små skolor än en stor och stabil skola, säger han.