Karlskrona

Många vakanser inom Försvarsmakten

Försvaret i Blekinge har cirka 90 vakanta tjänster. Det är främst brist på tekniker. Problemet har försvaret haft i många år men nu kan det förvärras av de nya anställningsavtalen med obligatorisk utlandstjänstgöring.

Då kan de 600 som tackat nej till utlandstjänstgöring bli uppsagda. Vid Blekinge flygflottilj F 17 är 40 tjänster vakanta.

– Det är ett bekymmer. Teknikerna är viktiga om vi ska kunna flyga, säger major Kent Löving, informationschef vid F 17 till Blekinge Läns Tidning.