Jämtlands län

Idrottsföreningar mister lottinkomster

Första oktober trädde en ny åldersgräns i kraft och den som köper en lott från Svenska Spel måste vara 18 år eller äldre. Eftersom man bedömer det svårt att kontrollera att lotterna inte säljs till barn stoppas försäljningen via idrottsföreningarna.

Men för idrottsföreningarna i länet verkar det inte vara något stort problem.

Christer Engnér, ordförande i Ope IF säger att det gör en del pengar på årsbasis, men att det inte är något som klubben står och faller med.

– Efter Bingolottoeran så har ju lotterierna minskat sin betydelse i föreningarna, säger Christer Engnér till P 4 Jämtland.