Sundsvall

Miljonstöd för jobb åt flyktingar

Drygt tre miljoner kronor har Arbetsförmedlingen i Sundsvall fått av Europeiska flyktingfonden till insatser i bland annat Jämtlands län.

Pengarna ska användas i Jämtlands-, Gävleborgs- och Västernorrlands län för att nyanlända flyktingar med så kallade särskilda behov lättare ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden.