Räddningschefens pension kostar skattebetalarna miljoner

När räddningschef Gunnar Holmgren i Östersund nu slutar sitt jobb riskerar det att kosta skattebetalarna 3 miljoner kronor.

Enligt det avtal han tecknat med kommunen har han rätt att få nästan 300 000 kronor per år fram till pensionen. Gunnar Holmgren själv tycker inte att hans pension är särskilt märkvärdig.

– Det är inte förmånligare än man haft i försvaret, säger Gunnar Holmgren till ÖP.