Fru Bildt vill rädda surströmmingen

Sveriges undantag för produktion och försäljning av surströmming löper ut 2011. Flera anser att en del av Sveriges kulturella arv går förlorat om detta inte förlängs.

Därför har parlamentsledamoten Anna Maria Corazza Bildt skickat en skriftlig förfrågan till EU-kommissionen om undantaget kommer att förlängas.

Östersjöfisken innehåller en något högre dioxinhalt än vad EU tillåter, men i och med det begränsade intaget ska det inte utgöra någon fara för hälsan poängterar Corazza Bildt i sin förfrågan.

"Det är ytterst viktigt att bevara denna svenska mattradition, som sysselsätter flera hundra fiskare och små- och medelstora företag", fortsätter hon.

EU-kommissionen har sex veckor på sig att besvara förfrågningen.