Jämtlands län

Fjällvatten undersöks från helikopter

Med början den här veckan tas vattenkemiprover på ett 50-tal slumpvis utvalda fjällsjöar i länet. Proverna tas med lågflygande helikopter och forskarna undersöker bland annat halterna av metaller och humusämnen.

– Syftet är att ge en bild av miljötillståndet i svenska sjöar, säger Jens Fölster på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Varje höst tar SLU vattenprover från helikopter i närmare 2 000 sjöar över hela landet.