Bräcke/Åre m fl

Teletrassel hos kommunerna

En stor del av länets kommuner och landstinget har haft problem med sina telefonsystem och det har varit problem att nå dem på telefon under måndagmorgonen. Vid 10-tiden uppgavs problemet vara löst.

På grund av att två system legat nere i det gemensamma servernätverket Jamtnet har ungefär hälften av ledningarna för inkommande samtal varit ur funktion.

Men felet ska till största delen vara avhjälpt sedan 9.30-tiden, enligt Bengt Rudolfsson vid Telia som ansvarar för felsökning och reparation.