Härjedalen

"Det är ett stort genombrott"

Efter år av förhandlingar och motsättningar finns nu ett färdigt avtal om vinterbete för renarna i Härjedalen klart för påskrift.

Markägare och samebyar är nu överens om hur ett fungerande avtal kan se ut. Skriver många markägare på kan det ge sammanhängande marker för renarna att beta på.

Kristina Jonsson är chef för rennäringsfrågor på Länsstyrelsen och hon är mycket positiv.

– Nu skickar vi ut avtalen om vinterbete för ren i Härjedalen på de privata markerna. I den här omgången är det 1700 markägare, säger Kristina Jonsson.

Markägarna har sedan ett par veckor på sig att tänka till och skriva under avtalet.

– På 22-års förhandlande har man inte kommit så här långt tidigare, vi tycker att det här är ett stort genombrott. Nu är det upp till markägarna, som måste säga vad de tycker. Vi avvaktar och hoppas naturligtvis att det ska bli positivt.