Ås

Trafiksäkerhetssatsning försämrar för cyklister

Nästa år ska E 14 även på sträckan Lugvik-Krokom få mitträcken, eller mötesfri trafik som det också heter. Det är avgjort bra för bilisterna men kommer att försämra förutsättningarna för att cykla på sträckan, enligt bekymrade och besvikna cykelpendlare och -motionärer P 4 Jämtland pratat med.

Trafikverket har pengar avsatta för att starta projektet under 2011. Det kan fördröjas av att markägare överklagar projektet. Arbetsplanen finns bland annat utställd i kommunhuset i Krokom.

Mitträcken är effektiva när det gäller att minska antalet svåra olyckor och därmed svårt skadade.

Men de som cyklar på den här vägsträckan riskerar att få det väldigt trångt eftersom vägrenen bara kommer att bli 75 centimeter bred.

På sträckan mellan Lugnvik och Krokom tänker Trafikverket bygga sidovägar samtidigt. Det ska bli grusvägar av samma kvalitet som skogsbilvägar ungefär och där ska långsam trafik som till exempel cyklar kunna köras. Trafikverket måste dock komma överens med markägare längs sträckan. Det kan finnas flera som itne vill släppa till mark och då kan det projektet försenas.

Arbetsplanen, det vill säga beskrivnignen av projektet, finns utställd och den kan också överklagas.