Östersund

Vindkraftstvist i domstolen

På tisdagen inleds miljödomstolens prövning av tvisten mellan vindkraftsexploatören, norsk-svenska Statkraft SCA Vind AB och Jinjevaerie/Hotagens sameby.

Samebyn motsätter sig kraftbolagets planer på en gigantisk vindkraftssatsning på sammanlagt 450 vindkraftverk i gränstrakterna mellan Östjämtland och Västernorrlands län. Planer som riskerar att spoliera möjligheterna till renskötsel i ett område med hävdvunnen rätt till vinterbete, hävdar samebyn.

Rättegången beräknas ta två dagar.