Dödspatrullen granskade garnisonen

I dag fortsatte den så kallade ”dödspatrullen” sin resa genom Sverige med ett besök vid Östersunds garnison.

Det är regeringens nedläggningsgrupp som under våren ska besöka Sveriges samtliga militära förband och skolor, varav ett tiotal väntas läggas ned.

- Vi ser i första hand på hur varje militär enhet har förmåga att utbilda den personal som framtidens försvar har behov av, säger en av de sju i gruppen, generalöjtnant Göran Gunnarsson till Radio Jämtland.

Han säger också att alla tidigare nedskärningar i försvaret har gjort att bara det de bästa finns kvar så det är svårt att se vilka regementen som skulle vara bättre eller sämre än någon annan.