Svenstavik

Revisorer kritiserar flyktingmottagning

Organisationen för flyktingmottagandet i Bergs kommun har inte haft en tillfredsställande ledning och styrning. Det slås fast i revisionsrapport till kommunstyrelsen.

Revisorn har kritiska synpunkter på den ekonomiska redovisningen och varnar för kommande underskott i Bergs flyktingverksamhet.