Politikerna avgör om folkomröstning i Bräcke och Ragunda

Nu närmar sig ett första avgörande besked inför en eventuell kommunsammanslagning mellan Bräcke och Ragunda.

På onsdagskvällen ska fullmäktige i båda kommunerna besluta om det ska bli en folkomröstning i frågan.

Bland människorna i Kälarne, som Radio Jämtland träffat går meningarna isär - både om en sammanslagning - och om en folkomröstning. Några är för och andra är emot.

Men enligt den utredning som presenterades på onsdagseftermiddagen sa 80 procent av de kommuninnevånare som intervjuats i utredningen ja till en sammanslagning.

Och enligt vad Radio Jämtland sent på onsdagseftermiddagen kunde erfara så lutade det åt att socialdemokraterna får igenom förslaget att låta folket bestämma den 13 juni - om man ska slå ihop de två kommunena.