Östersund

Personalen upplever dålig arbetsmiljö

Personalen på Solidens centralkök upplever en dålig arbetsmiljö. Trots påpekade brister har Östersunds kommun inte vidtagit åtgärder och nu kräver Arbetsmiljöverket att bristerna åtgärdas.

Personalen på Solidens centralkök har påpekar arbetsmiljöbrister, med för kalla lokaler under vinterhalvåret och att det är för varmt under sommaren.

Nu riktar Arbetsmiljöverket kritik mot Östersunds kommunen, som inte gjort något åt personalens påpekade brister. Arbetsmiljöverket kräver nu att kommunen ska vidta åtgärder senast den 15 december.