Nytt klartecken för privat hälsocentral

Ytterligare en privat hälsocentral, Offerdals Hälsocentral i Änge, har fått godkännt att ingå i Hälsoval Jämtlands län.

Föreningen lever upp till de krav på bland annat kvalitet, kompetens och tillgänglighet som landstinget ställer och får därmed bedriva primärvård med ersättning av landstinget. Hälsocentralen har tidigare drivits som ett personalkooperativ.

Föreningen är den fjärde privata vårdgivaren som godkänns i hälsoval Jämtland. Hittills är det 2500 personer som har gjort ett aktivt val av hälsocantral.