Östersund

Vindkraftsexploatör söker snabb lösning med samebyar

- Vi vill samexistera med samebyarna, säger vindkraftsexploatören, norsk-svenska Statkraft SCA Vind AB, när deras tvist med Jinjevaerie, Hotagens, sameby om stora vindkraftsplanerna i gränstrakterna mellan Jämtlands och Västernorrlands län går in på andra dagen i Miljödomstolen.

Samebyn motsätter sig kraftbolagets planer på den gigantiska vindkraftssatsningen.

I går hörde vi i P 4 Jämtland en renägare som menar att deras vinterbete blir förstört och på sikt hotas rennäringen.

Vindkraftsbolaget säger sig förstår samebyns oro, men utifrån forskning och utredning som gjort anser de att det ska kunna gå att samexistera och de hoppas att det går att hitta en snabb lösning.

- Vi går in med förutsättningen att kunna samexistera med samebyarna. Vi anser att det här vindkraftprojektet ligger helt i tiden för att få mer förnyelsebar energi, säger Jakob Norström, projektledare för Statkraft SCA Vind AB.