Låg sjukfrånvaro bland Åres kommunanställda

60 kommuner i landet har en sjukfrånvaro på över 10 procent och hälften ligger i Norrland.  Åre är ett undantag med lägre sjuktal än grannkommunerna. Högst i länet ligger Östersund.

I Åre är sjukfrånvaron 7,7 procent, i Östersund 12,1. Genomsnittet i landet är 8,8 procent. Det visar en sammanställning som tidningen Kommunaktuellt gjort.