Östersund/ Europa

EU-nätverk vill ha billigare arbetskraft

Företag i glesbygden måste få behålla sitt transportstöd. Det anser EU-nätverket för de glesast befolkade delarna av norra Sverige, Norge och Finland, NSPA.  Jens Kyed som arbetar med näringslivsfrågor i Nordnorge, menar att det behövs för att företag i norr ska överleva.

– Det gör ju att många företag ser det enklare att stanna i en region som är långt från marknaden, eftersom de annars kanske hade flyttat till mer centrala områden för att spara till exempel transportkostnader, säger Jens Kyd.

Jens Kyd skulle gärna se att även norra Finland och norra Sverige gjorde det billigare att anställa, precis som det redan är i Norge. Arbetsgivaravgiften i Oslo, i söder, är 14 procent medan man i Nordnorge betalar ungefär 5 procent i arbetsgivaravgift. Något högre är den i städerna Tromsö och Bodö i norr, eftersom de är just städer.

– Den differentierade arbetsgivaravgiften ger företagarna en enklare vardag och är en kompensation för det olämpliga i att ligga i norr, säger Jens Kyed, som arbetar med näringslivsfrågor i Nordnorge.

Statsstöd till företag handlar om konkurrens och därför är det EU-kommissionen som beslutar vilka stöd länderna får ge till de olika geografiska regionerna. Men den norska modellen vill Östersunds förre kommunalråd socialdemokraten Jens Nilsson, som är en av medlemmarna i EU-nätverket för de norra delarna, inte införa.

– Jag tycker att det är bättre med riktade statsstöd, som till exempel transportstödet. För oss gäller det att bevaka så att EU inte stänger den möjligheten så att vi kan fortsätta att ge företagen transportstöd till exempel.

Men är det inte att ge upp på ett sätt?

– Nej, jag tycker inte det. I vissa branscher, till exempel som har tunga transporter och som måste transportera sina produkter ner till den stora marknaden, där är transportstödet väldigt viktigt, säger Jens Nilsson.

Men konkurrensen blir ju inte riktigt på samma villkor?

– Nej det blir den ju inte, men EU-kommissionen har sagt att det finns argument för att kunna ge viss typ av statsstöd, säger Jens Nilsson.