Östersunds kommun

Kommunen kvittar förluster med vinster på olagligt vis

Östersunds kommun bryter mot lagen genom att föra över för stora koncernbidrag från Östersundsbostäder till sitt moderbolag Östersunds Rådhus AB.  Moderbolaget kan sedan kvitta vinsterna i Östersundsbostäder mot förluster i de andra kommunala bolagen och därmed få ner den statliga bolagsskatten.

Enligt lagen som styr de allmännyttiga bostadsföretagen, allbolagen, finns det ett tak för hur stort koncernbidrag som moderbolaget får dra in från ett kommunalt bostadsbolag. Men hur det taket ska beräknas är inte lagexperterna eniga om. Men oavsett hur man räknar så överför Östersundsbostäder mer pengar än vad lagstiftarna tänkt sig.

Enligt tidningen Bofast rör det sig om minst 4,7 miljoner kronor och som mest 25 miljoner, beroende hur man räknar, som tas från Östersundsbostäders vinst och olagligt förs över som koncernbidrag till det kommunala moderbolaget Östersunds Rådhus AB. Moderbolaget kan sedan kvitta vinsterna i Östersundsbostäder mot förluster i de andra kommunala bolagen och därmed få ner den statliga bolagsskatten.

Hur drabbar det här hyresgästerna i Östersundsbostäder när vinsterna inte stannar i bolaget?

– Det är kostnadsneutralt för de boende, det kostar alltså inget. Alternativet har varit, om bolaget inte betalar koncernbidrag, så får man betala skatt till staten, säger Bengt Olof Åkerström, biträdande kommunchef i Östersunds kommun.

Om ni betalat mindre koncernbidrag, hade inte Östersundsbostäder haft mer pengar kvar till  reparationer och hyressänkning till exempel?

– Nej, de hade fått betala skatt till staten då.

Vad säger du om att ni gör en olaglig överföring?

– Vi har tolkat att det här rymmer inom lagstiftningen, säger Bengt Olof Åkerström.