Östersund

Toppforskare tillbaka på Mittuniversitetet

Toppforskaren Olle Lundberg, som forskar inom hälsa, återvänder till Mittuniversitetet som gästprofessor under två års tid.

Syftet är att stärka och samordna forskning och utbildning inom hälsoområdet.

Till vardags leder han verksamheten vid forskningscentrat CHESS, Centre for Health Equity Studies, som är ett av Europas ledande forskningsinstitut på området.

- Jag hoppas kunna vara en länk mellan Mittuniversitetet och den forskning vi bedriver internationellt och i Sverige, säger Lundberg.

- Lundberg har en bred forskningskompetens som anknyter till många av fakultetens ämnesområden, som till exempel sociologi, socialt arbete och folkhälsa. Han är en mycket meriterad forskare och har ett brett kontaktnät, säger Per Sörlin, dekanus vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultet.

Olle Lundberg har bland annat forskat om levnadsförhållanden och välfärd, ojämlikhet och hälsa. Fokus har varit ojämlikhet i hälsa, det vill säga varför låginkomsttagare och lågutbildade har kortare livslängd och fler hälsoproblem än höginkomsttagare.

- Jag vill dela med mig av mina nätverk och skapa nya kontakter med forskare här på Mittuniversitetet. Jag kommer också att fortsätta forska kring välfärdspolitik och folkhälsa. En trend just nu är till exempel att alla får det bättre, men att klyftorna ökar mellan olika grupper när det gäller medellivslängd och hälsa.